PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Inteligentne systemy pomiarowe dostępne (prawie) od zaraz

Autor: Artykuł dostarczony przez Logica Poland
07-05-2012 15:37

Dostępna, zrównoważona i tania energia to przyszłość. Zastosowanie inteligentnych rozwiązań w energetyce to jedyna droga ku tej przyszłości. Wykorzystanie doświadczeń innych to rozsądny sposób na przybliżenie tej przyszłości. Logica, jako partner i przewodnik w drodze ku inteligentnym rozwiązaniom może sprawić, że Twoja przyszłość, w krótkim czasie, stanie się teraźniejszością.

Jesteśmy świadkami narodzin Nowego Świata Energii. Świata, w którym energia będzie w coraz większym stopniu pochodzić ze źródeł odnawialnych, a pojazdy w większości zasilane będą energią elektryczną. Świata, w którym odbiorcy energii będą mogli stawać się jednocześnie jej dostawcami, niezawodność i stabilność dostaw energii będzie w pełni zapewniona, a globalna podaż i popyt na energię - zrównoważone. Będzie to świat, w którym dostawcy energii posiadać będą pełną wiedzę o swoich odbiorcach, odbiorcy - większy i bardziej świadomy wybór dostawców i dostępnych rozwiązań, a ich racjonalne wybory wpływać będą znacząco na obniżenie kosztów energii.

Nadchodzi Nowy Świat Energii, bo... musi nadejść

Statystyki są nieubłagane (zobacz prognozy). Zgodnie z opiniami analityków , ze względu na wzrost populacji oraz rosnące potrzeby energetyczne głównie na rynkach wschodzących, zapotrzebowanie energetyczne świata do 2030 r. wzrośnie o ok. 40% (z poziomu 20.037 TWh w 2010r. do 31.524 TWh w 2030r.), a emisja gazów cieplarnianych o ok. 28%.

W Polsce, w latach 2010-2030 przewiduje się wzrost finalnego zużycia energii elektrycznej o 55% (z poziomu ok. 141 TWh w 2010 r. do ok. 217 TWh w 2030 r.), a zapotrzebowanie na moc szczytową wzrośnie o ok. 48% (z poziomu 23,5 MW w 2006r. do ok. 34,5 MW w 2030r.).

Istotne wyzwania najbliższych lat stanowić będzie:
- zmniejszenie korelacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, a zapotrzebowaniem na energię,
- obniżenie emisji gazów cieplarnianych,
- obniżenie poziomów wartości szczytowej zapotrzebowania (co pozwoli zmniejszyć moce rezerwowe utrzymywane w stanie gotowości).

Niestety, obecnie wykorzystywane w sieciach energetycznych rozwiązania nie są w stanie spełnić tych wyzwań. Według oceny Międzynarodowej Agencji Energetycznej ich spełnienie możliwe będzie poprzez zastosowanie inteligentnych rozwiązań zapewniających istotną poprawę efektywności energetycznej (wg. przeprowadzonych symulacji - wpływ 57%) oraz pełniejsze wykorzystanie źródeł odnawialnych (wpływ 20%).

Technologia dostępna "od zaraz"

Już dzisiaj dostępne są (i wdrażane) technologie, które sprawiają, ze Nowy Świat Energii może stać się teraźniejszością, a postawione wyzwania - realizowalne niemal „od zaraz”: Inteligentne Sieci Energetyczne. (Zobacz korzyści z wdrożenia)

Inteligentne Sieci Energetyczne (Smart grid) są to kompleksowe rozwiązania energetyczne, pomiarowe i komunikacyjne umożliwiające dynamiczne (i optymalne) zarządzanie rozproszonymi elementami sieci energetycznej (zarówno po stronie producentów, jak i odbiorców energii) za pomocą inteligentnej infrastruktury pomiarowej, kontrolnej i komunikacyjnej rozmieszczonej na kluczowych węzłach i łączach tej sieci.

Doświadczenia na "wyciągnięcie ręki"

W chwili obecnej obserwujemy intensywne procesy wdrażania Inteligentnych Sieci Energetycznych w poszczególnych krajach. W niektórych z nich - wdrożenia zostały już zakończone lub zbliżają się do końca (Włochy (2010), Szwecja (2010), Finlandia), w innych - zadeklarowane zostały (po sfinalizowaniu najczęściej dużych projektów pilotażowych) konkretne terminy zakończenia tych wdrożeń (Norwegia, Hiszpania, Francja (2016), Wielka Brytania (53 mln liczników do 2019 r.), Holandia, Portugalia i Irlandia).

Wnioski z analizy zrealizowanych i realizowanych wdrożeń i pilotaży są jednoznaczne: nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie. W każdym ze zrealizowanych przedsięwzięć dokonywano daleko posuniętej personalizacji i dopasowania do specyfiki celów i potrzeb lokalnego rynku krajowego.

Zrealizowane i realizowane przedsięwzięcia dostarczyć mogą jednak bardzo cennej, praktycznej i zweryfikowanej wiedzy, którą z powodzeniem wykorzystać można na potrzeby lokalnych wdrożeń. Pozwoli to uniknąć wielu, często kosztownych błędów popełnionych przez innych lub bezpośrednio wykorzystać ich cząstkowe, efektywne rozwiązania z pominięciem konieczności przeprowadzania lokalnie czasochłonnych i kosztownych analiz biznesowych i technicznych weryfikacji.

Logica - partner po "inteligentnych przejściach"

Logica jest jednym z kilku największych na świecie integratorów systemów IT na potrzeby inteligentnych systemów pomiarowych w inteligentnych sieciach energetycznych.

Firma zidentyfikowała 3 główne obszary swoich działań integracyjnych, które pokrywają cały potencjał łańcucha wartości związanym z wdrożeniem inteligentnych sieci:

Inteligentne sieci (Smart Grid) - integracja inteligentnych sieci energetycznych i systemów biznesowych, w celu stworzenia niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury dystrybucyjnej, która w czasie rzeczywistym (poprzez wykorzystanie zaawansowanych inteligentnych systemów pomiarowych) będzie w stanie zarządzać pełną złożonością nieciągłych i zmiennych procesów dostarczania i odbioru energii oraz ich bilansowania.

Inteligentny rynek (Smart Market) - integracja inteligentnych sieci energetycznych i systemów biznesowych, w celu stworzenie niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury komercyjnej, która umożliwia niezakłócone działanie rynków detalicznych dostawców i odbiorców końcowych w fizycznej sieci oraz wesprze podstawowe procesy biznesowe głównych uczestników tych rynków.

Inteligentna sprzedaż detaliczna (Smart Retail) - integracja inteligentnych sieci energetycznych i systemów biznesowych, w celu stworzenie niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury usługowej, która:
- udostępnia dostawcom narzędzia i dane na potrzeby identyfikacji potrzeb swoich odbiorców,
- umożliwia dostawcom wdrażanie i udostępnianie innowacyjnych usług dla swoich odbiorców,
- udostępnia odbiorcom narzędzia i dane na potrzeby bieżącej kontroli zużycia energii, zarządzania kosztami oraz realizacji płatności.

Logica posiada unikalną wiedzę, wieloletnie i zróżnicowane doświadczenia w tych obszarach oraz interesującą listę zakończonych sukcesem projektów wdrożeniowych.

Wybrane przykłady zrealizowanych projektów i przedsięwzięć:

- Szwecja - wdrożenie we współpracy ze szwedzką firmą energetyczną Växjö Energi AB (VEAB) systemu inteligentnych pomiarów z rozbudowanym systemem raportowym EnergiKollen na potrzeby 20 tysięcy gospodarstw domowych w mieście Växjö (miasto wybrane przez Unię Europejską, jako jedno z trzech miejsc do pilotażowego wdrożenia technologii smart metering). Odbiorcy mogą logować się na stronie internetowej usługi i analizować zużycie prądu, ciepła i wody. Pozwoliło to w krótkim czasie obniżyć emisję gazów cieplarnianych w mieście o 30% na mieszkańca.

- Wielka Brytania - udostępnienie funkcjonalności inteligentnej sieci oraz platformy informacyjno - rozliczeniowej (w modelu Software-as-a-Service (SaaS)), która integruje dostawców mediów (prąd, ciepło, woda) z odbiorcami. Platforma ma charakter otwarty i pozwala na dodawanie nowych dostawców usług oraz łatwe rozszerzanie świadczonych usług (nowe typy inteligentnych liczników, nowe taryfy, nowe funkcjonalności). Miesięcznie dołączanych jest ok 20 tys. nowych urządzeń, a platforma generuje ok. 4 mln komunikatów (zobacz Case Instant Energy).

- Szwecja - uruchomienie ze szwedzką firmą Vattenfall projektu pilotażowego systemu inteligentnych pomiarów dla 150 tysięcy inteligentnych liczników (smart metres). Uzyskano wysokie parametry niezawodności rozwiązania (SLA ponad 99,5%), a terminowo dostarczane dane w sposób istotny przyczyniły się m.in. do wzrostu satysfakcji klientów, obniżenia wskaźnika reklamacji (rozliczenia bazują na aktualnych danych, szybka informacja o awariach w sieci) oraz podniesienia jakości kontroli zasobów sieciowych.

- Portugalia - wdrożenie we współpracy z portugalskim holdingiem EDP Energias de Portugal projektu pilotażowego inteligentnych sieci energetycznych w mieście Évora (35.000 klientów) (inicjatywa Smart City), a następnie stopniowe rozszerzenie (rollout) projektu na teren całej Portugalii (docelowo ok. 6 mln klientów). Rozwiązanie zapewniło m.in.: zwiększenie i usprawnienie nadzoru i kontroli sieci dystrybucyjnej, podniesienie efektywności i jakości dostaw energii, możliwość produkcji i udostępniania energii w strukturze rozproszonej (elektrownie wiatrowe) i na potrzeby zasilania pojazdów elektrycznych oraz udostępniło narzędzia do kontroli zużycia energii, obniżenia kosztów zużycia energii, zwiększenie elastyczności taryf energetycznych, udostepnienie nowych usług o wartości dodanej (zobacz Case InovGrid).

- Czechy - na potrzeby firmy OTE (czeskiego operatora rynku energii elektrycznej i gazu) wdrożenie utrzymanie i rozwój Centralnego Systemu Zarządzania Danymi (CDS). System umożliwia m.in. prowadzenie rozliczeń związanych z obrotem energią elektryczną (od 2002 r.), zarządzanie zmianą sprzedawcy oraz udostępnienie danych spółkom obrotu i klientom końcowym. W tworzeniu systemu wykorzystano narzędzia SAP: IS-U Customere Care and Service, Energy Data Management oraz Intercompany Data Exchange (zobacz Case CDS).

Podsumowanie

Obecnie wykorzystywane w sieciach energetycznych rozwiązania nie są w stanie spełnić wyzwań związanych ze wzrostem zapotrzebowania energetycznego w przyszłości. Wg. ekspertów spełnienie tych wyzwań możliwe będzie poprzez zastosowanie rozwiązań zapewniających istotną poprawę efektywności energetycznej - Inteligentnych Sieci Energetycznych.

W chwili obecnej zaobserwować można intensywne procesy wdrażania tych rozwiązań w poszczególnych krajach. Chociaż w każdym z tych projektów dokonywane jest daleko posunięte dopasowanie do specyfiki celów i potrzeb lokalnego rynku, dostarczyć mogą one jednak praktycznej wiedzy, którą z powodzeniem wykorzystać można na potrzeby lokalnych przedsięwzięć.

Logica jest jednym z największych na świecie integratorów systemów IT na potrzeby inteligentnych systemów pomiarowych w inteligentnych sieciach energetycznych.

Firma świadczy usługi w 3 głównych obszarach pokrywających cały łańcuch wartości związany z wdrożeniem inteligentnych sieci: Inteligentne sieci, Inteligentny rynek, Inteligentna sprzedaż detaliczna.

Jednocześnie Logica posiada unikalną wiedzę i doświadczenia w obszarach biznesowych, regulacyjnych i komunikacyjno-społecznych związanych z obsługą inteligentnych sieci.

Ze względu na unikalną wiedzę, zdobyte doświadczenia oraz globalny obszar działania, Logica jest w stanie wesprzeć producentów i dostawców energii na całym świecie w ich podróży ku inteligentnym rozwiązaniom.

Autor:
Bogdan Jaworowski, Project Manager Logica Poland Operations

Kontakt:
Rafał Kozdryk, Dyrektor Sprzedaży Logica Poland Operation
e-mail: Rafal.Kozdryk@Logica.com
tel.: +48 604 403 088
Odwiedź nas na www.logica.com.

Informacje o firmie Logica Poland

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


48 793 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 663 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
 • parking
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • usługi
 • rekreacja
 • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP