Rynek Bilansujący Energii

Rynek Bilansujący Energii - Rynkowy mechanizm służący do bieżącego bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE. Ze względu na brak możliwości magazynowania energii elektrycznej, ilość energii produkowanej musi być równa energii pobieranej przez odbiorców w każdej jednostce czasu. Za bilansowanie systemu odpowiada OSP administrując rynkiem bilansującym. Żródło danych: PSE Operator.
Więcej o Rynku Bilansującym na stronach PSE Operator

CRO - cena rozliczeniowa odchylenia.
CROs - cena rozliczeniowa odchylenia sprzedaży.
CROz - cena rozliczeniowa odchylenia zakupu.
Wartość dodatnia w kolumnie Wolumen (Ilość energii) oznacza zakup, a wartość ujemna sprzedaż energii przez uczestników na Rynku Bilansującym. Na wykresie przedstawiono wartości bezwzględne ilości energii.

Dane za dzień: 2016-10-17


Wykres: Rynek bilansujący KSE

Statystyki CRO CROs CROz
Minimum 116,75 116,75 116,75
Maksimum 223,52 223,52 223,52
Średnia 141,66 141,66 141,66
Ilość energii 9 388,00 (wartość bezwzględna)
Godzina Wolumen [MW] CRO CROs CROz
1 -267,00 121,01 121,01 121,01
2 353,00 150,04 150,04 150,04
3 404,00 150,04 150,04 150,04
4 511,00 151,00 151,00 151,00
5 196,00 144,99 144,99 144,99
6 -359,00 119,10 119,10 119,10
7 -112,00 151,00 151,00 151,00
8 -132,00 179,76 179,76 179,76
9 -426,00 127,70 127,70 127,70
10 -457,00 127,70 127,70 127,70
11 -750,00 125,00 125,00 125,00
12 -658,00 124,00 124,00 124,00
13 -843,00 116,75 116,75 116,75
14 -947,00 124,00 124,00 124,00
15 -850,00 117,39 117,39 117,39
16 -638,00 124,00 124,00 124,00
17 -171,00 127,80 127,80 127,80
18 -143,00 127,80 127,80 127,80
19 218,00 223,52 223,52 223,52
20 77,00 160,70 160,70 160,70
21 71,00 127,80 127,80 127,80
22 181,00 175,94 175,94 175,94
23 269,00 150,23 150,23 150,23
24 355,00 152,52 152,52 152,52
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH