Rynek Bilansujący Energii

Rynek Bilansujący Energii - Rynkowy mechanizm służący do bieżącego bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE. Ze względu na brak możliwości magazynowania energii elektrycznej, ilość energii produkowanej musi być równa energii pobieranej przez odbiorców w każdej jednostce czasu. Za bilansowanie systemu odpowiada OSP administrując rynkiem bilansującym. Żródło danych: PSE Operator.
Więcej o Rynku Bilansującym na stronach PSE Operator

CRO - cena rozliczeniowa odchylenia.
CROs - cena rozliczeniowa odchylenia sprzedaży.
CROz - cena rozliczeniowa odchylenia zakupu.
Wartość dodatnia w kolumnie Wolumen (Ilość energii) oznacza zakup, a wartość ujemna sprzedaż energii przez uczestników na Rynku Bilansującym. Na wykresie przedstawiono wartości bezwzględne ilości energii.

Dane za dzień: 2017-07-19

 

Wykres: Rynek bilansujący KSE

Statystyki CRO CROs CROz
Minimum 122,34 122,34 122,34
Maksimum 227,09 227,09 227,09
Średnia 163,35 163,35 163,35
Ilość energii 7 783,00 (wartość bezwzględna)
Godzina Wolumen [MW] CRO CROs CROz
1 -407,00 127,66 127,66 127,66
2 -366,00 135,92 135,92 135,92
3 -377,00 125,00 125,00 125,00
4 -252,00 122,50 122,50 122,50
5 -187,00 134,00 134,00 134,00
6 -571,00 125,00 125,00 125,00
7 -723,00 131,60 131,60 131,60
8 -685,00 123,75 123,75 123,75
9 -671,00 130,89 130,89 130,89
10 -608,00 131,89 131,89 131,89
11 -499,00 142,20 142,20 142,20
12 -105,00 185,27 185,27 185,27
13 -18,00 217,40 217,40 217,40
14 50,00 227,09 227,09 227,09
15 28,00 225,00 225,00 225,00
16 -100,00 212,20 212,20 212,20
17 -61,00 207,80 207,80 207,80
18 -19,00 192,50 192,50 192,50
19 93,00 190,90 190,90 190,90
20 39,00 190,41 190,41 190,41
21 -145,00 191,33 191,33 191,33
22 -347,00 189,90 189,90 189,90
23 -549,00 137,76 137,76 137,76
24 -883,00 122,34 122,34 122,34
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH