Rynek Bilansujący Energii

Rynek Bilansujący Energii - Rynkowy mechanizm służący do bieżącego bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE. Ze względu na brak możliwości magazynowania energii elektrycznej, ilość energii produkowanej musi być równa energii pobieranej przez odbiorców w każdej jednostce czasu. Za bilansowanie systemu odpowiada OSP administrując rynkiem bilansującym. Żródło danych: PSE Operator.
Więcej o Rynku Bilansującym na stronach PSE Operator

CRO - cena rozliczeniowa odchylenia.
CROs - cena rozliczeniowa odchylenia sprzedaży.
CROz - cena rozliczeniowa odchylenia zakupu.
Wartość dodatnia w kolumnie Wolumen (Ilość energii) oznacza zakup, a wartość ujemna sprzedaż energii przez uczestników na Rynku Bilansującym. Na wykresie przedstawiono wartości bezwzględne ilości energii.

Dane za dzień: 2017-05-24

 

Wykres: Rynek bilansujący KSE

Statystyki CRO CROs CROz
Minimum 109,00 109,00 109,00
Maksimum 229,89 229,89 229,89
Średnia 158,43 158,43 158,43
Ilość energii 5 965,00 (wartość bezwzględna)
Godzina Wolumen [MW] CRO CROs CROz
1 -178,00 126,29 126,29 126,29
2 -228,00 119,95 119,95 119,95
3 -396,00 119,95 119,95 119,95
4 -596,00 111,01 111,01 111,01
5 -602,00 109,00 109,00 109,00
6 -698,00 119,79 119,79 119,79
7 -407,00 133,05 133,05 133,05
8 -341,00 133,06 133,06 133,06
9 -126,00 152,41 152,41 152,41
10 96,00 194,89 194,89 194,89
11 -15,00 206,78 206,78 206,78
12 174,00 229,89 229,89 229,89
13 -1,00 194,89 194,89 194,89
14 -107,00 152,35 152,35 152,35
15 -139,00 135,00 135,00 135,00
16 -122,00 170,31 170,31 170,31
17 15,00 182,00 182,00 182,00
18 28,00 175,09 175,09 175,09
19 78,00 191,12 191,12 191,12
20 306,00 194,89 194,89 194,89
21 307,00 175,29 175,29 175,29
22 67,00 170,21 170,21 170,21
23 575,00 159,59 159,59 159,59
24 363,00 145,60 145,60 145,60
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH