Rynek Bilansujący Energii

Rynek Bilansujący Energii - Rynkowy mechanizm służący do bieżącego bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE. Ze względu na brak możliwości magazynowania energii elektrycznej, ilość energii produkowanej musi być równa energii pobieranej przez odbiorców w każdej jednostce czasu. Za bilansowanie systemu odpowiada OSP administrując rynkiem bilansującym. Żródło danych: PSE Operator.
Więcej o Rynku Bilansującym na stronach PSE Operator

CRO - cena rozliczeniowa odchylenia.
CROs - cena rozliczeniowa odchylenia sprzedaży.
CROz - cena rozliczeniowa odchylenia zakupu.
Wartość dodatnia w kolumnie Wolumen (Ilość energii) oznacza zakup, a wartość ujemna sprzedaż energii przez uczestników na Rynku Bilansującym. Na wykresie przedstawiono wartości bezwzględne ilości energii.

Dane za dzień: 2017-03-26

 

Wykres: Rynek bilansujący KSE

Statystyki CRO CROs CROz
Minimum 72,10 72,10 72,10
Maksimum 131,70 131,70 131,70
Średnia 103,81 103,81 103,81
Ilość energii 14 682,00 (wartość bezwzględna)
Godzina Wolumen [MW] CRO CROs CROz
1 -1 049,00 107,00 107,00 107,00
3 -661,00 72,20 72,20 72,20
4 -764,00 72,20 72,20 72,20
5 -822,00 72,20 72,20 72,20
6 -720,00 72,20 72,20 72,20
7 -833,00 72,10 72,10 72,10
8 -952,00 75,50 75,50 75,50
9 -670,00 110,00 110,00 110,00
10 -628,00 107,00 107,00 107,00
11 -581,00 110,00 110,00 110,00
12 -528,00 120,00 120,00 120,00
13 -491,00 120,00 120,00 120,00
14 -560,00 120,00 120,00 120,00
15 -651,00 120,00 120,00 120,00
16 -683,00 107,00 107,00 107,00
17 -799,00 107,00 107,00 107,00
18 -871,00 75,00 75,00 75,00
19 -637,00 120,00 120,00 120,00
20 -317,00 131,70 131,70 131,70
21 103,00 128,30 128,30 128,30
22 -202,00 128,30 128,30 128,30
23 -497,00 120,00 120,00 120,00
24 -663,00 120,00 120,00 120,00
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH