Rynek Bilansujący Energii

Rynek Bilansujący Energii - Rynkowy mechanizm służący do bieżącego bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE. Ze względu na brak możliwości magazynowania energii elektrycznej, ilość energii produkowanej musi być równa energii pobieranej przez odbiorców w każdej jednostce czasu. Za bilansowanie systemu odpowiada OSP administrując rynkiem bilansującym. Żródło danych: PSE Operator.
Więcej o Rynku Bilansującym na stronach PSE Operator

CRO - cena rozliczeniowa odchylenia.
CROs - cena rozliczeniowa odchylenia sprzedaży.
CROz - cena rozliczeniowa odchylenia zakupu.
Wartość dodatnia w kolumnie Wolumen (Ilość energii) oznacza zakup, a wartość ujemna sprzedaż energii przez uczestników na Rynku Bilansującym. Na wykresie przedstawiono wartości bezwzględne ilości energii.

Dane za dzień: 2017-01-19


Wykres: Rynek bilansujący KSE

Statystyki CRO CROs CROz
Minimum 130,15 130,15 130,15
Maksimum 232,83 232,83 232,83
Średnia 194,27 194,27 194,27
Ilość energii 6 237,00 (wartość bezwzględna)
Godzina Wolumen [MW] CRO CROs CROz
1 85,00 137,82 137,82 137,82
2 233,00 130,15 130,15 130,15
3 133,00 132,40 132,40 132,40
4 192,00 133,89 133,89 133,89
5 195,00 132,60 132,60 132,60
6 81,00 141,20 141,20 141,20
7 -97,00 150,00 150,00 150,00
8 410,00 216,50 216,50 216,50
9 238,00 231,55 231,55 231,55
10 317,00 231,81 231,81 231,81
11 313,00 231,84 231,84 231,84
12 325,00 231,84 231,84 231,84
13 356,00 232,83 232,83 232,83
14 295,00 231,84 231,84 231,84
15 164,00 231,81 231,81 231,81
16 60,00 231,81 231,81 231,81
17 -303,00 231,58 231,58 231,58
18 36,00 231,81 231,81 231,81
19 228,00 231,81 231,81 231,81
20 419,00 232,83 232,83 232,83
21 719,00 231,81 231,81 231,81
22 547,00 197,70 197,70 197,70
23 187,00 138,69 138,69 138,69
24 304,00 136,39 136,39 136,39
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH