PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Inteligentne systemy pomiarowe dostępne (prawie) od zaraz

Autor: Artykuł dostarczony przez Logica Poland
07-05-2012 15:37

Dostępna, zrównoważona i tania energia to przyszłość. Zastosowanie inteligentnych rozwiązań w energetyce to jedyna droga ku tej przyszłości. Wykorzystanie doświadczeń innych to rozsądny sposób na przybliżenie tej przyszłości. Logica, jako partner i przewodnik w drodze ku inteligentnym rozwiązaniom może sprawić, że Twoja przyszłość, w krótkim czasie, stanie się teraźniejszością.


Jesteśmy świadkami narodzin Nowego Świata Energii. Świata, w którym energia będzie w coraz większym stopniu pochodzić ze źródeł odnawialnych, a pojazdy w większości zasilane będą energią elektryczną. Świata, w którym odbiorcy energii będą mogli stawać się jednocześnie jej dostawcami, niezawodność i stabilność dostaw energii będzie w pełni zapewniona, a globalna podaż i popyt na energię - zrównoważone. Będzie to świat, w którym dostawcy energii posiadać będą pełną wiedzę o swoich odbiorcach, odbiorcy - większy i bardziej świadomy wybór dostawców i dostępnych rozwiązań, a ich racjonalne wybory wpływać będą znacząco na obniżenie kosztów energii.

Nadchodzi Nowy Świat Energii, bo... musi nadejść

Statystyki są nieubłagane (zobacz prognozy). Zgodnie z opiniami analityków , ze względu na wzrost populacji oraz rosnące potrzeby energetyczne głównie na rynkach wschodzących, zapotrzebowanie energetyczne świata do 2030 r. wzrośnie o ok. 40% (z poziomu 20.037 TWh w 2010r. do 31.524 TWh w 2030r.), a emisja gazów cieplarnianych o ok. 28%.

W Polsce, w latach 2010-2030 przewiduje się wzrost finalnego zużycia energii elektrycznej o 55% (z poziomu ok. 141 TWh w 2010 r. do ok. 217 TWh w 2030 r.), a zapotrzebowanie na moc szczytową wzrośnie o ok. 48% (z poziomu 23,5 MW w 2006r. do ok. 34,5 MW w 2030r.).

Istotne wyzwania najbliższych lat stanowić będzie:
- zmniejszenie korelacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, a zapotrzebowaniem na energię,
- obniżenie emisji gazów cieplarnianych,
- obniżenie poziomów wartości szczytowej zapotrzebowania (co pozwoli zmniejszyć moce rezerwowe utrzymywane w stanie gotowości).

Niestety, obecnie wykorzystywane w sieciach energetycznych rozwiązania nie są w stanie spełnić tych wyzwań. Według oceny Międzynarodowej Agencji Energetycznej ich spełnienie możliwe będzie poprzez zastosowanie inteligentnych rozwiązań zapewniających istotną poprawę efektywności energetycznej (wg. przeprowadzonych symulacji - wpływ 57%) oraz pełniejsze wykorzystanie źródeł odnawialnych (wpływ 20%).

Technologia dostępna "od zaraz"

Już dzisiaj dostępne są (i wdrażane) technologie, które sprawiają, ze Nowy Świat Energii może stać się teraźniejszością, a postawione wyzwania - realizowalne niemal „od zaraz”: Inteligentne Sieci Energetyczne. (Zobacz korzyści z wdrożenia)

Inteligentne Sieci Energetyczne (Smart grid) są to kompleksowe rozwiązania energetyczne, pomiarowe i komunikacyjne umożliwiające dynamiczne (i optymalne) zarządzanie rozproszonymi elementami sieci energetycznej (zarówno po stronie producentów, jak i odbiorców energii) za pomocą inteligentnej infrastruktury pomiarowej, kontrolnej i komunikacyjnej rozmieszczonej na kluczowych węzłach i łączach tej sieci.

Doświadczenia na "wyciągnięcie ręki"

W chwili obecnej obserwujemy intensywne procesy wdrażania Inteligentnych Sieci Energetycznych w poszczególnych krajach. W niektórych z nich - wdrożenia zostały już zakończone lub zbliżają się do końca (Włochy (2010), Szwecja (2010), Finlandia), w innych - zadeklarowane zostały (po sfinalizowaniu najczęściej dużych projektów pilotażowych) konkretne terminy zakończenia tych wdrożeń (Norwegia, Hiszpania, Francja (2016), Wielka Brytania (53 mln liczników do 2019 r.), Holandia, Portugalia i Irlandia).

Wnioski z analizy zrealizowanych i realizowanych wdrożeń i pilotaży są jednoznaczne: nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie. W każdym ze zrealizowanych przedsięwzięć dokonywano daleko posuniętej personalizacji i dopasowania do specyfiki celów i potrzeb lokalnego rynku krajowego.

Zrealizowane i realizowane przedsięwzięcia dostarczyć mogą jednak bardzo cennej, praktycznej i zweryfikowanej wiedzy, którą z powodzeniem wykorzystać można na potrzeby lokalnych wdrożeń. Pozwoli to uniknąć wielu, często kosztownych błędów popełnionych przez innych lub bezpośrednio wykorzystać ich cząstkowe, efektywne rozwiązania z pominięciem konieczności przeprowadzania lokalnie czasochłonnych i kosztownych analiz biznesowych i technicznych weryfikacji.

Logica - partner po "inteligentnych przejściach"

Logica jest jednym z kilku największych na świecie integratorów systemów IT na potrzeby inteligentnych systemów pomiarowych w inteligentnych sieciach energetycznych.

Firma zidentyfikowała 3 główne obszary swoich działań integracyjnych, które pokrywają cały potencjał łańcucha wartości związanym z wdrożeniem inteligentnych sieci:

Inteligentne sieci (Smart Grid) - integracja inteligentnych sieci energetycznych i systemów biznesowych, w celu stworzenia niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury dystrybucyjnej, która w czasie rzeczywistym (poprzez wykorzystanie zaawansowanych inteligentnych systemów pomiarowych) będzie w stanie zarządzać pełną złożonością nieciągłych i zmiennych procesów dostarczania i odbioru energii oraz ich bilansowania.

Inteligentny rynek (Smart Market) - integracja inteligentnych sieci energetycznych i systemów biznesowych, w celu stworzenie niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury komercyjnej, która umożliwia niezakłócone działanie rynków detalicznych dostawców i odbiorców końcowych w fizycznej sieci oraz wesprze podstawowe procesy biznesowe głównych uczestników tych rynków.

Inteligentna sprzedaż detaliczna (Smart Retail) - integracja inteligentnych sieci energetycznych i systemów biznesowych, w celu stworzenie niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury usługowej, która:
- udostępnia dostawcom narzędzia i dane na potrzeby identyfikacji potrzeb swoich odbiorców,
- umożliwia dostawcom wdrażanie i udostępnianie innowacyjnych usług dla swoich odbiorców,
- udostępnia odbiorcom narzędzia i dane na potrzeby bieżącej kontroli zużycia energii, zarządzania kosztami oraz realizacji płatności.

Logica posiada unikalną wiedzę, wieloletnie i zróżnicowane doświadczenia w tych obszarach oraz interesującą listę zakończonych sukcesem projektów wdrożeniowych.

Wybrane przykłady zrealizowanych projektów i przedsięwzięć:

- Szwecja - wdrożenie we współpracy ze szwedzką firmą energetyczną Växjö Energi AB (VEAB) systemu inteligentnych pomiarów z rozbudowanym systemem raportowym EnergiKollen na potrzeby 20 tysięcy gospodarstw domowych w mieście Växjö (miasto wybrane przez Unię Europejską, jako jedno z trzech miejsc do pilotażowego wdrożenia technologii smart metering). Odbiorcy mogą logować się na stronie internetowej usługi i analizować zużycie prądu, ciepła i wody. Pozwoliło to w krótkim czasie obniżyć emisję gazów cieplarnianych w mieście o 30% na mieszkańca.

- Wielka Brytania - udostępnienie funkcjonalności inteligentnej sieci oraz platformy informacyjno - rozliczeniowej (w modelu Software-as-a-Service (SaaS)), która integruje dostawców mediów (prąd, ciepło, woda) z odbiorcami. Platforma ma charakter otwarty i pozwala na dodawanie nowych dostawców usług oraz łatwe rozszerzanie świadczonych usług (nowe typy inteligentnych liczników, nowe taryfy, nowe funkcjonalności). Miesięcznie dołączanych jest ok 20 tys. nowych urządzeń, a platforma generuje ok. 4 mln komunikatów (zobacz Case Instant Energy).

- Szwecja - uruchomienie ze szwedzką firmą Vattenfall projektu pilotażowego systemu inteligentnych pomiarów dla 150 tysięcy inteligentnych liczników (smart metres). Uzyskano wysokie parametry niezawodności rozwiązania (SLA ponad 99,5%), a terminowo dostarczane dane w sposób istotny przyczyniły się m.in. do wzrostu satysfakcji klientów, obniżenia wskaźnika reklamacji (rozliczenia bazują na aktualnych danych, szybka informacja o awariach w sieci) oraz podniesienia jakości kontroli zasobów sieciowych.

- Portugalia - wdrożenie we współpracy z portugalskim holdingiem EDP Energias de Portugal projektu pilotażowego inteligentnych sieci energetycznych w mieście Évora (35.000 klientów) (inicjatywa Smart City), a następnie stopniowe rozszerzenie (rollout) projektu na teren całej Portugalii (docelowo ok. 6 mln klientów). Rozwiązanie zapewniło m.in.: zwiększenie i usprawnienie nadzoru i kontroli sieci dystrybucyjnej, podniesienie efektywności i jakości dostaw energii, możliwość produkcji i udostępniania energii w strukturze rozproszonej (elektrownie wiatrowe) i na potrzeby zasilania pojazdów elektrycznych oraz udostępniło narzędzia do kontroli zużycia energii, obniżenia kosztów zużycia energii, zwiększenie elastyczności taryf energetycznych, udostepnienie nowych usług o wartości dodanej (zobacz Case InovGrid).

- Czechy - na potrzeby firmy OTE (czeskiego operatora rynku energii elektrycznej i gazu) wdrożenie utrzymanie i rozwój Centralnego Systemu Zarządzania Danymi (CDS). System umożliwia m.in. prowadzenie rozliczeń związanych z obrotem energią elektryczną (od 2002 r.), zarządzanie zmianą sprzedawcy oraz udostępnienie danych spółkom obrotu i klientom końcowym. W tworzeniu systemu wykorzystano narzędzia SAP: IS-U Customere Care and Service, Energy Data Management oraz Intercompany Data Exchange (zobacz Case CDS).

Podsumowanie

Obecnie wykorzystywane w sieciach energetycznych rozwiązania nie są w stanie spełnić wyzwań związanych ze wzrostem zapotrzebowania energetycznego w przyszłości. Wg. ekspertów spełnienie tych wyzwań możliwe będzie poprzez zastosowanie rozwiązań zapewniających istotną poprawę efektywności energetycznej - Inteligentnych Sieci Energetycznych.

W chwili obecnej zaobserwować można intensywne procesy wdrażania tych rozwiązań w poszczególnych krajach. Chociaż w każdym z tych projektów dokonywane jest daleko posunięte dopasowanie do specyfiki celów i potrzeb lokalnego rynku, dostarczyć mogą one jednak praktycznej wiedzy, którą z powodzeniem wykorzystać można na potrzeby lokalnych przedsięwzięć.

Logica jest jednym z największych na świecie integratorów systemów IT na potrzeby inteligentnych systemów pomiarowych w inteligentnych sieciach energetycznych.

Firma świadczy usługi w 3 głównych obszarach pokrywających cały łańcuch wartości związany z wdrożeniem inteligentnych sieci: Inteligentne sieci, Inteligentny rynek, Inteligentna sprzedaż detaliczna.

Jednocześnie Logica posiada unikalną wiedzę i doświadczenia w obszarach biznesowych, regulacyjnych i komunikacyjno-społecznych związanych z obsługą inteligentnych sieci.

Ze względu na unikalną wiedzę, zdobyte doświadczenia oraz globalny obszar działania, Logica jest w stanie wesprzeć producentów i dostawców energii na całym świecie w ich podróży ku inteligentnym rozwiązaniom.

Autor:
Bogdan Jaworowski, Project Manager Logica Poland Operations

Kontakt:
Rafał Kozdryk, Dyrektor Sprzedaży Logica Poland Operation
e-mail: Rafal.Kozdryk@Logica.com
tel.: +48 604 403 088
Odwiedź nas na www.logica.com.

Informacje o firmie Logica Poland
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

31 841 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

579 290 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 097 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
 • parking
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • usługi
 • rekreacja
 • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.